Browsing articles tagged with " มนต์แคน แก่นคูน"

ฟังเพลง ดอกรักหน้าแล้ง มนต์แคน แก่นคูน

มี.ค. 3, 2014

ฟังเพลง ดอกรักหน้าแล้ง มนต์แคน แก่นคูน

เพลงลูกทุ่งใหม่ พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง ดอกรักหน้าแล้ง มนต์แคน แก่นคูน จากอัลบั้ม ชุดพิเศษ เจ็บบอกให้ไป หัวใจบอกให้กอด ดาวน์โหลดเพลง ดอกรักหน้าแล้ง ได้ผ่าน *123 1035993 3

เนื้อเพลง ดอกรักหน้าแล้ง มนต์แคน แก่นคูน

Continue reading »

ฟังเพลง ตัวจริงยังเป็นเจ้า มนต์แคน แก่นคูน

มี.ค. 2, 2014

ฟังเพลง ตัวจริงยังเป็นเจ้า มนต์แคน แก่นคูน

เพลงลูกทุ่งใหม่ พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง ตัวจริงยังเป็นเจ้า มนต์แคน แก่นคูน จากอัลบั้ม ชุดพิเศษ เจ็บบอกให้ไป หัวใจบอกให้กอด ดาวน์โหลดเพลง ตัวจริงยังเป็นเจ้า ได้ผ่าน *123 1035988 3

เนื้อเพลง ตัวจริงยังเป็นเจ้า มนต์แคน แก่นคูน

Continue reading »

ฟังเพลง ให้เขาไปหรือให้อ้ายเจ็บ มนต์แคน แก่นคูน

มี.ค. 1, 2014

ฟังเพลง ให้เขาไปหรือให้อ้ายเจ็บ มนต์แคน แก่นคูน

เพลงลูกทุ่งใหม่ พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง ให้เขาไปหรือให้อ้ายเจ็บ มนต์แคน แก่นคูน จากอัลบั้ม ชุดพิเศษ เจ็บบอกให้ไป หัวใจบอกให้กอด ดาวน์โหลดเพลง ให้เขาไปหรือให้อ้ายเจ็บ ได้ผ่าน *123 1035986 3

เนื้อเพลง ให้เขาไปหรือให้อ้ายเจ็บ มนต์แคน แก่นคูน

Continue reading »

ฟังเพลง ลำเพลินเจริญใจ มนต์แคน แก่นคูน

ส.ค. 12, 2013

ฟังเพลง ลำเพลินเจริญใจ มนต์แคน แก่นคูน

เพลงใหม่ล่าสุด พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง ลำเพลินเจริญใจ มนต์แคน แก่นคูน จากอัลบั้ม ตามฮอยอีสาน ชุดที่ ๓ ดาวน์โหลดเพลง ลำเพลินเจริญใจ ได้ผ่าน *123 1034546 3

เนื้อเพลง ลำเพลินเจริญใจ มนต์แคน แก่นคูน

Continue reading »

ฟังเพลง นักรบห่วงแฟน มนต์แคน แก่นคูน

ส.ค. 5, 2013

ฟังเพลง นักรบห่วงแฟน มนต์แคน แก่นคูน

เพลงใหม่ พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง นักรบห่วงแฟน มนต์แคน แก่นคูน จากอัลบั้ม ตามฮอยอีสาน ชุดที่ ๓ ดาวน์โหลดเพลง นักรบห่วงแฟน ได้ผ่าน *123 1034556 3

เนื้อเพลง นักรบห่วงแฟน มนต์แคน แก่นคูน

Continue reading »

MV ปลาข่อใหญ่ มนต์แคน แก่นคูน

มี.ค. 13, 2013


ฟังเพลง MV ปลาข่อใหญ่ มนต์แคน แก่นคูน

ฟังเพลงออนไลน์ พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของ MV ปลาข่อใหญ่ มนต์แคน แก่นคูน จากอัลบั้ม ชุดที่ 6 ตรงนั้นคือหน้าที่ ตรงนี้คือหัวใจ ได้ผ่าน *123 1031899 3

เนื้อเพลง ปลาข่อใหญ่ มนต์แคน แก่นคูน

Continue reading »

ฟังเพลง ลำนำอีสาน มนต์แคน แก่นคูน

ก.ค. 6, 2012


ฟังเพลง ลำนำอีสาน มนต์แคน แก่นคูน


ฟังเพลง ลำนำอีสาน มนต์แคน แก่นคูนฟังเพลง พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง ลำนำอีสาน มนต์แคน แก่นคูน จากอัลบั้ม ตามฮอยอีสาน ชุดที่ ๑ ดาวน์โหลดเพลง ลำนำอีสาน ได้ผ่าน *123 1032043 3


เนื้อเพลง ลำนำอีสาน มนต์แคน แก่นคูนคำร้อง / ทำนอง พงษ์ศักดิ์ จันทรุขา
เรียบเรียง ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว

ได้ยินเสียงฟ้าฮ้อง เอ้อ เออ
ข้ามภูพานมาฮืนฮืน ฟังเสียงฝนสะอื้น
ฟังเสียงลมพัดอู้ ปานเสียงชู้
ฮ้องสั่งแฟน ฮ้องสั่งแฟน อือ เอย ละนา

แดนแผ่นดินอีสานอยู่ยั่งยืนนาน
แต่กาลก่อนมา แม่โขงกอดแคว้นไทเฮา
ตูข่อยตูเจ้า ลุงป้าน้าอา
พริกเฮือนเหนือล่ะอันว่าเกลือเฮือนใต้
พึ่งพาอาศัยละข้าวน้ำซ่ามปลา
ข้าวน้ำ ล่ะข้าวน้ำซ่ามปลา

ม่วนซื่นโฮแซว แม่นแล้วอีสาน
ถึงดินกันดาร แห้งโหยโรยรา
แต่ใจของคน บ่หม่นบ่หมอง
ตุ้มอ้ายตุ้มน้อง พิลึกปึกหนา
น้ำอกน้ำใจล่ะแขกไปไทยมา
ต้อนรับเหมือนว่าล่ะเป็นพี่น้องซุมแซง
พี่น้องล่ะพี่น้องซุมแซง

จากเทือกเขาไกลไหลมาบ่สูญ
คือสายน้ำมูล บ่เคยเหือดแห้ง
น้ำชี น้ำปาว น้ำพอง น้ำเลย
น้ำก่ำแม่เอ้ย ชุ่มเย็นทุกแห่ง
เสียงแคนเสียงซอล่ะอ่อนอออีอ๋อย
อ้อยอิ่งสำออยฟังแล้วมีแฮง
ดอกดู่ดอกจานล่ะบานเบ่งยวนเย้า
ดอกกากะเลาล่ะดอกซาดสะแบง
บ้านเฮาเมืองเฮาแต่เก่าแต่ก่อน
เป็นตาออนซอนอยู่ดีมีแฮง

โอ้ย แต่มาบัดนี้ ปล้นจี้กันหลาย
ข้าวของวัวควายล่ะบ่ได้ปล่อยจากแล่ง
เป็นจั่งใด๋น้ออีพ่ออีแม่
หากินร่อแร่ละขาดข้าวขาดแกง
เสียงลำกะบ่แน่น เสียงแคนกะบ่หวาน
ลำนำอีสานละแห้งโหยโรยแรง
ฟังเสียงเพลงนี้จงอยู่ดีมีแฮง
ชื่นบานทุกแห่งเถิดพี่น้องหมู่เฮา
พี่น้องล่ะพี่น้องหมู่เฮา
พี่น้องล่ะพี่น้องหมู่เฮา

MV ตรงนั้นคือหน้าที่ ตรงนี้คือหัวใจ มนต์แคน แก่นคูน

มิ.ย. 21, 2012


MV ตรงนั้นคือหน้าที่ ตรงนี้คือหัวใจ

มนต์แคน แก่นคูน


MV ตรงนั้นคือหน้าที่ ตรงนี้คือหัวใจ มนต์แคน แก่นคูนฟังเพลง พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง ตรงนั้นคือหน้าที่ ตรงนี้คือหัวใจ มนต์แคน แก่นคูน จากอัลบั้ม ชุดที่ 6 ตรงนั้นคือหน้าที่ ตรงนี้คือหัวใจ ดาวน์โหลดเพลง ตรงนั้นคือหน้าที่ ตรงนี้คือหัวใจ ได้ผ่าน *123 10316633


เนื้อเพลง ตรงนั้นคือหน้าที่ ตรงนี้คือหัวใจ มนต์แคน แก่นคูนคำร้อง/ทำนองโดย สลา คุณวุฒิ
เรียบเรียงโดย ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว

เซาฮักล่ะบ้อ คือเฮ็ดหน้างอใส่อ้าย
อุตส่าห์มาขอแรงใจเป็นมื้อส่งท้ายก่อนไปเหินห่าง
ฮู้บ่ผู้สาว ทุกคราวที่อ้ายจากนาง
ในกระเป๋าเดินทาง มีแต่ความเหงาและความคิดฮอด

เพราะใจดวงนี้ กี่ปีก็มีแต่เจ้า
เหตุผลที่ทนทุกก้าว จะหนักหรือเบาเจ้าคือที่จอด
ถ้าเจ้าหวั่นไหว ฝันในของอ้ายก็ช็อต
ก็คิดเรื่องเราตลอด เข้าใจอ้ายเนาะคนดี

ตรงนั้นคือหน้าที่ แต่ตรงนี้สิคือหัวใจ
ถูกความจำเป็นสั่งไป ทั้งที่ใจอยากอยู่ตรงนี้
ไกลกันหมั่นโทรหา สบสายตาผ่านเฟซคนดี
จากไปทำหน้าที่ เพื่อจะมีวันที่เรารอ

เซาเคียดล่ะบ้อ ยิ้มให้ได้บ่แฟนอ้าย
อยากเห็นท่าดีใจ สิห่อเก็บไว้ก่อนไปสู้ต่อ
เสบียงความฝัน มีเพียงเจ้านั้นฮู้บ่อ
บ่มีม่องไดมาต่อ เพราะใจอ้ายอยู่ตรงนี้

เซาเคียดล่ะบ้อ ยิ้มให้ได้บ่แฟนอ้าย
อยากเห็นท่าดีใจ สิห่อเก็บไว้ก่อนไปสู้ต่อ
เสบียงความฝัน มีเพียงเจ้านั้นฮู้บ่อ
บ่มีม่องไดไปต่อ เพราะใจอ้ายอยู่ตรงนี้

ตรงนั้นคือหน้าที่ แต่ตรงนี้สิคือหัวใจ…

ฟังเพลง ปลาข่อใหญ่ มนต์แคน แก่นคูน

มิ.ย. 14, 2012


ฟังเพลง ปลาข่อใหญ่ มนต์แคน แก่นคูน


ฟังเพลง ปลาข่อใหญ่ มนต์แคน แก่นคูนฟังเพลง พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง ปลาข่อใหญ่ มนต์แคน แก่นคูน จากอัลบั้ม ชุดที่ 6 ตรงนั้นคือหน้าที่ ตรงนี้คือหัวใจ ดาวน์โหลดเพลง ปลาข่อใหญ่ ได้ผ่าน *12399


เนื้อเพลง ปลาข่อใหญ่ มนต์แคน แก่นคูนคำร้อง/ทำนองโดย ดอกเพชร แดนจำพอน
เรียบเรียงโดย ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว
ตัดทอน ปรับคำร้องเป็นภาคภาษาไทยโดย สลา คุณวุฒิ

เดือนสามออกใหม่เก้าค่ำ ได้มายามผู้สาวบ้านภูไท
มาค้ำคูนขวัญข้าว ตามฮีตคองเก่าละของเผ่าภูไท
ถึงแม้เป็นสังคมยุคใหม่ ยังรักษาไว้ประเพณีอันดีงาม

สาวเอ้ยมีคู่แล้วบ่ ได้บ่หนอถ้าอ้ายขอมาอยู่นำ
มาปลูกพริกหน้าแล้ง ช่วยแก้มแดงสร้างแปงทุกยาม
โปรดสงสารอ้ายแนคนงาม อยากมาทำหน้าที่ลูกเขยพ่อตา

โอ่..เด๋ เอ้ เอ๋..เอ้..เอ
โอ่..เด้..เอ้..เอ เอ้..เอ๋…เอ..

โอ่เด..สาวภูไทเอ๊ย โอ่เด..สาวผู้ไทเอ้ย
แพงเอ้ย สาวผู้ไทนั่นเด้น้อง
ให้นางอดดอกสาจ้ำ โอ๊ยแจ่วเกลือต่างลาบไก่…ผู้แพงเอ๋ย

นางเอ๊ย ปลาข่อใหญ่มาฮอดแล้ว
ปลาข่อใหญ่มาฮอดแล้ว อย่าวางถิ่มแม่นห่อเกลือ
อย่าวางถิ่มดอกห่อเกลือ เออ…เอ่อ…เอ๊ย…นั่นนา…หล่าเอ๊ย

ฮอยยิ้มในตาหวานฉ่ำ นั่งกินข้าวนำจนลืมจ้ำแจ่วข่า
ยามตำหูกเข็นฝ้าย มางามหลายสาวผู้ไทคนส่า
งามซิ่นหมี่เสื้อย้อมคามน้องหล้า
มันซูนสายตาจนอยากเป็นเขยภูไท
จนอ้ายอยากมาเป็นเขย..ภูไท

โอ่..เด๋ เอ้ เอ๋..เอ้..เอ
โอ่..เด้..เอ้..เอ เอ้..เอ๋…เอ..

โอ่เด..สาวภูไทเอ๊ย โอ่เด..สาวผู้ไทเอ้ย
แพงเอ้ย สาวผู้ไทนั่นเด้น้อง
ให้นางอดดอกสาจ้ำ โอ๊ยแจ่วเกลือต่างลาบไก่…ผู้แพงเอ๋ย

นางเอ๊ย ปลาข่อใหญ่มาฮอดแล้ว
ปลาข่อใหญ่มาฮอดแล้ว อย่าวางถิ่มแม่นห่อเกลือ
อย่าวางถิ่มดอกหอเกลือ เออ…เอ่อ…เอ๊ย…นั่นนา…หล่าเอ๊ย

ฟังเพลง ห่วงเจ้าผู้สาวเพิ่น มนต์แคน แก่นคูน

มิ.ย. 14, 2012


ฟังเพลง ห่วงเจ้าผู้สาวเพิ่น มนต์แคน แก่นคูน


ฟังเพลง ห่วงเจ้าผู้สาวเพิ่น มนต์แคน แก่นคูนฟังเพลง พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง ห่วงเจ้าผู้สาวเพิ่น มนต์แคน แก่นคูน จากอัลบั้ม ชุดที่ 6 ตรงนั้นคือหน้าที่ ตรงนี้คือหัวใจ ดาวน์โหลดเพลง ห่วงเจ้าผู้สาวเพิ่น ได้ผ่าน *12399


เนื้อเพลง ห่วงเจ้าผู้สาวเพิ่น มนต์แคน แก่นคูนคำร้อง/ทำนองโดย อำไพ มณีวงษ์
เรียบเรียงโดย สมศักดิ์ พิลารัตน์

หล่ะแม่นเมิดหวังใจยังอ้อน ยังอาวรณ์ย้อนความห่วง
หล่ะคนเคยฮักเคยหวง แพ้แก่เขาแต่มื้อนั้นถึงวันนี้พี่บ่ลืม
หล่ะจนเซ่อเซ่อซึมซึมได้ยินข่าวว่าเธอเหงา
ย้อนว่าเขาหลายใจไห้ใส่หมอนคงนอนกลุ้ม

ฟังเสียงลือแต่เรื่องราวข่าวเธอ ฟังเสียงลือแต่เรื่องราวข่าวเธอ
ก็ห่วงเสมอถ้ามีน้ำตา ว่าโอ่ยเด้หล่าผู้ขวัญตาชู้เก่า
โอ่ยเด้หล่าผู้ขวัญตาชู้เก่า ความสุขแก่เจ้าสิบ้างบ่น้อ
อย่าได้ท้อให้สู้ต่อเด้อใจ ยามได๋มีทุกข์ให้คิดเห็นเบอร์อ้าย
เธอโทรหาได้แม่นยามสายบ่ายเที่ยง โทรหาได้แม่นยามสายบ่ายเที่ยง
เสียงลือเรื่องเจ้า หัวใจเฝ้าห่วงนำ

คนงามรู้ไหมว่าอ้าย ห่วงอยู่ไกลไกลไม่กล้ามาเจอ
อยากสิโทรไปถามกลัวเรื่องลุกลามให้เขาเคืองเธอ
ข่าวว่าเขาหลายใจคงเจ็บใช่ไหมเหงาเหงาเหม่อเหม่อ
คนดีอ้ายห่วงเสมอไม่ได้มาเจอแต่ขอเป็นแรงใจ

ขั่นเป็นไปได้ให้โทรหาอ้ายแน่ เป็นไปได้ให้โทรหาแฟนเก่า
คือคำเพิ่นเว้าบ่น้อเรื่องทุกข์ใจ บอกให้อ้ายหายห่วงกังวล
คนเคยเคียงกายเขาเปลี่ยนใจบ้อน้อง เคยมองเห็นเจ้าชงเหงาเหงายามผ่าน
มองเห็นเจ้าชงเหงาเหงายามผ่าน บ่หาญสิเว้าย่านความเศร้าลุกลาม

ใบหน้างามงามไม่อยากให้ช้ำเข้ามารบกวน
สองแก้มนวลนวลขออย่าได้มีรอยหมอง
ถึงไม่มีหวังแต่อ้ายก็ยังคอยเป็นห่วงน้อง
ไม่ได้มาเป็นคู่ครองยังแอบเฝ้ามองด้วยความห่วงใย

ยามได๋หัวใจมีเศร้า ยามได๋เธอหัวใจมีเศร้าเจ็บเพราะเขาให้โทรเว้ากับพี่
ทุกนาที่รอฟังข่าวเจ้า คำเว้าบ่ลบเลือน
เหมือนทุกสิ่งหล่ะคือเดิมทุกอย่าง เหมือนทุกสิ่งหล่ะคือเดิมทุกอย่าง
คอยเป็นพลังแรงใจช่วย แรงใจช่วย เอ่อเอ๋ย…

หน้า:12»

เรื่องใหม่ล่าสุด