Browsing articles tagged with " ดอกอ้อ-ก้านตอง"

ฟังเพลง น้องย่านลิฟต์หนีบ ดอกอ้อ-ก้านตอง

มิ.ย. 2, 2012


ฟังเพลง น้องย่านลิฟต์หนีบ ดอกอ้อ-ก้านตอง


ฟังเพลง น้องย่านลิฟต์หนีบ ดอกอ้อ-ก้านตองฟังเพลง พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง น้องย่านลิฟต์หนีบ ดอกอ้อ-ก้านตอง จากอัลบั้ม ลูกทุ่งซูเปอร์ แซบเว่อร์ ดาวน์โหลดเพลง น้องย่านลิฟต์หนีบ ได้ผ่าน *123 10317943


เนื้อเพลง น้องย่านลิฟต์หนีบ ดอกอ้อ-ก้านตองคำร้อง/ทำนองโดย หล่อ นาปัง
เรียบเรียงโดย สวัสดิ์ สารคาม

(พร้อม) โอ… โอ่โฮ๊ะโอ้ละหนอ…
โอ๊โอ้ละหนอ… โอ๊โอ้ละหนอ…

(ก้านตอง) เอื้อย เอื้อย มื้อนี้น้องขอบคุณหลาย
ที่พามาหย่างมาย อยู่ในบิ๊กซี
ป๊าดตี้โธ่ ของลดหลายอีหลี
หย่างเย็นดี อยู่ในห้องแอร์
(ดอกอ้อ) ดีใจซั่นตี้
(ก้านตอง) จ้า ดีใจคักแน
(ดอกอ้อ) ฮ้วยน้องข่อย จั่งแม่นปากสำมะแจ๋
ออเซอะ แอะแซะ ซงสิอยากได้อีหยัง

(ก้านตอง) ป๊าดติ้โธ่ พุ้นนะเอื้อยฝรั่ง
(ดอกอ้อ) โอ๊ยอยู่ซื่อซื่อแน แนเปี๊ยเป็นหยัง
ฟ้าว ฟ้าวหย่าง เขาสิว่าเฮาบ้านนอก
(ก้านตอง) โอ้ยเอื้อยนี้แหมะ น้องฮู้จักความอยู่ดอก
(ดอกอ้อ) เซาจิกหริกจอกหรอก พวมเป็นแซเป็นสาว

(ก้านตอง) เอื้อย เอื้อย ป๊าดคือหล่อแท้ผู้บ่าว
(ดอกอ้อ) อยู่ซื่อ ซื่อ แนเอ้า อย่าห่าวดิ้นห่าวด่อง

(ดอกอ้อ) (พูด) อย่าสดีดสดิ้งหลาย
เดี่ยวเอื้อยสิมะกอกใส่หัวดอก
ฟ้าวเรียนให้มันจบนั้นเป็นหยัง
อยากมีผู้บ่าวซั่นตี้ เฮ้ย

(ก้านตอง) โอ้ย เอื้อยกะจั่งแม่นฮ้าย ฮ้าย
(ดอกอ้อ) ฮ้ายนั้นหละ ฟ้าว ฟ้าวหย่างแน สิพาขึ้นลิฟต์

(ก้านตอง) เอื้อย เอื้อย ถ่าน้องแนตี้
(ดอกอ้อ) ถ่าอีหยังอีกละน้อ นางอันนี่
(ก้านตอง) ถ่าแนน้องย่านลิฟต์หนีบ
(ดอกอ้อ) หนีบหม่องได๋ละหล่า
(ก้านตอง) ขา
(ดอกอ้อ) เฮ้ย จั่งแม่นบ้านนอกน้อน้องหล่า
มันบ่หนีบดอกขา แต่มันสิหนีบแนวอื่น
(ก้านตอง) แม่นหยังละเอื้อย แนวอื่น
(ดอกอ้อ) กะอันนั้นหละ
(ก้านตอง) แม่นหยังละ อันนั้น
(ดอกอ้อ) กะขานั้นหละ จั่งแม่นส่อ ฟ้าว ฟ้าว แน
(ก้านตอง) บ้อ ข่อยนึกว่าแม่นอันนั้น
(ดอกอ้อ) ฮื่อ ฮื่อ มะกอกซะน้อ

(ก้านตอง) เอื้อย เอื้อย น้องย่านลิฟต์
(ดอกอ้อ) คนเขาขึ้นเป็นสิบ คือบ่เป็นหยัง
(ก้านตอง) ผู้บ่าวไทย แขกจีนฝรั่ง
เพิ่นมาหย่างกะมีแต่ผู้หล่อๆ
(ก้านตอง) เป็นตาออนซอนเด้เนอะ
(ดอกอ้อ)(พูด) พุ้นนะ
(ก้านตอง) น้องอยากพ้อ สิจกกินตับ
(ดอกอ้อ) (พูด) เว้าเป็นตาหน่าย
(ก้านตอง) คั้นได้หย่ำคือสิหวานจั๊บ จั๊บ
ได้จกกินตับ กินตับคนหล่อ

(ดอกอ้อ) เดี่ยวฮอดบ้าน เอื้อยสิบอกอีพ่อ
(ก้านตอง) โอ้ย เอื้อยกะจั่งแม่นเนอะ
ดอกอ้อ สิบอกอีพ่อ เอาค้อนใส่หัว

(พร้อม) โอ… โอ่โฮ๊ะโอ้ละหนอ…
โอ๊โอ้ละหนอ… โอ๊โอ้ละหนอ…

(ก้านตอง) เอื้อย เอื้อย น้องย่านลิฟต์
(ดอกอ้อ) คนเขาขึ้นเป็นสิบ คือบ่เป็นหยัง
(ก้านตอง) ผู้บ่าวไทย แขกจีนฝรั่ง
เพิ่นมาหย่างกะมีแต่ผู้หล่อๆ
(ก้านตอง) เป็นตาออนซอนเด้เนอะ
(ดอกอ้อ)(พูด) พุ้นนะ
(ก้านตอง) น้องอยากพ้อ สิจกกินตับ
(ดอกอ้อ) (พูด) เว้าเป็นตาหน่าย
(ก้านตอง) คั้นได้หย่ำคือสิหวานจั๊บ จั๊บ
ได้จกกินตับ กินตับคนหล่อ

(ดอกอ้อ) เดี่ยวฮอดบ้าน เอื้อยสิบอกอีพ่อ
(ก้านตอง) โอ้ย เอื้อยกะจั่งแม่นเนอะ
(ดอกอ้อ) สิบอกอีพ่อ เอาค้อนใส่หัว

(พร้อม) โอ… โอ่โฮ๊ะโอ้ละหนอ…
โอ๊โอ้ละหนอ… โอ๊โอ้ละหนอ…

(ดอกอ้อ) (พูด) ไป ไปหิฟ้าวหย่าง
เอื้อยสิพาไปเลือกเสื้อชั้นในนี้
ซ่ามโตร้อยซาว มันลดราคานิ มันสิเบิดก่อน
(ก้านตอง) เอื้อยกะถ่าแนติหละ น้องย่านลิฟต์หนีบ
(ดอกอ้อ) สิไปย่านหยังประสาลิฟต์หนีบ เฮ้ยจั่งแม่นบ้านนอก
มามาเอื้อยจะพาไปกินเคเอ็ม

เอื้อยขี้คร้าน ดอกอ้อ-ก้านตอง

มี.ค. 15, 2012


ฟังเพลง เอื้อยขี้คร้าน ดอกอ้อ-ก้านตอง


เอื้อยขี้คร้าน ดอกอ้อ-ก้านตอง
เนื้อเพลง เอื้อยขี้คร้าน ดอกอ้อ-ก้านตอง(ก้านตอง)(ร้อง) เอื้อยเอ้ยน้องมีแนวสิมาส่อ
น้องมีคำสิมาส่อ
อยากสิถามแบบจั่นจ้อ
จ้อจ้อ สิมาย่อดอกต่อถาม

(ดอกอ้อ)(พูด) ถามหยังน้องหล่าเว้ามาเบิ่งดู

(ก้านตอง)(ร้อง) เอื้อยเอ้ยเอื้อยกะเป็นสาวผู้งาม
คือบ่คิดสิมีไผ
คือบ่คิดอยากได้
อยากได้ไผมาซ้อนนอนฮ่วมกัน

(ดอกอ้อ)(พูด) โอ๊ย บ่ดอกเอื้อยขี้คร้าน
เถิงย่านใจขาดนำนั้นล่ะ
(ก้านตอง)(พูด) บ่ย่านขึ้นคานบ่เอื้อย

(ดอกอ้อ)(ร้อง) น้องเอ้ยเอื้อยบ่เคยคิดย่าน
ถึงขึ้นคานบ่เสียใจ
บ่ได้กินปลาข่อใหญ่
ปลาข่อใหญ่กะอยู่ได้ตั๊วละน้อง

(ดอกอ้อ)(พูด) ประสา สำปลาข่อใหญ่
(ก้านตอง)(พูด) แม่นบ่เอื้อยคิดให้ดีดีเด้อ

(ดอกอ้อ)(ร้อง) น้องเอ้ยอย่ามาถามอย่ามาส่อ
ขอร้องเรื่องดอกจั่งสิ
ฮู้อยู่ว่าน้องอยากมี
อยากได้หลานน้อยไว้อ่อยจา

(ก้านตอง)(พูด) บ่เป็นหยังดอกเอื้อย
มันบ่ใจขาดดอก คนอื่นเขาเอา
คือบ่เห็นเป็นหยัง เขาคือว่าดีแท้แท้เด้
ลองเบิ่งตี้หล่า

(ดอกอ้อ)(พูด) บ่บ่ บ่บ่ เอื้อย ขี้คร้าน ขี้คร้าน
(ก้านตอง)(พูด) โอ๊ย จะแม่นเว้ายากเนอะเอื้อยกะดาย

(ก้านตอง)(ร้อง) ผู้บ่าวคุ้มเหนือ คุ้มใต้หลายคนมามัก
อยากมาฮู้จัก ก็มีเยอะแยะที่แวะเที่ยวมา
เอื้อยบัดบ่สน ใจดำทำบ่หัวซา
เดี๋ยวเขาสิหาว่า
เอื้อยท่าใหญ่อยากอายไทบ้าน

(ดอกอ้อ)(ร้อง) กะสางเขาน้องเขาสิมองจั่งได๋กะสาง
เอื้อยกะสิยังยืนยันคำเดิมว่าเอื้อยขี้คร้าน
สิหล่อขั้นเทพมายืนตรงหน้ากะบ่ต้องการ

(ดอกอ้อ)(พูด) กะหยังว่าคร้านคร้านไปทุกเรื่อง
โอ๊ย คร้าน คร้าน คร้าน

(ก้านตอง)(พูด) ปานนั้นบ่เอื้อย
(ดอกอ้อ)(พูด) ปานนั้นล่ะหล่า

(ก้านตอง)(ร้อง) เอื้อยจ๋าเอาเป็นว่าโอเคเนอะ
น้องสิบ่ได้ส่อต่อ
ฮู้บ่ว่าแม่กับพ่อเพิ่นนั้นคิดอยากได้
อยากได้เขยไว้ซอยงาน

(ดอกอ้อ)(พูด) อยากให้เอื้อยได้ผัวอีหลีบ้อน้องหล่า

(ก้านตอง)(ร้อง) เอื้อยเอ้ยสิบ่ได๋น้องฟุ้งซ่าน
อยากอุ้มหลานน้อแฮงแฮง
ให้เอื้อยตกลงปลงแต่งหา คนไว้ซอยแห่งดี

(ดอกอ้อ)(พูด) ซั่นตั๊ว
(ก้านตอง)(พูด) เอ้า กะยังว่าเอื้อยขี้คร้าน
เถิงย่านใจขาดกะยังว่า กะยังว่า

(ดอกอ้อ)(ร้อง) น้องเอ้ยเอื้อยบ่เคยอยากได้ผัว
บ่เปิดตัวให้ไผคบ
หมู่เขาแต่งแตกโคบโคบ
โคบโคบส่างเขาแล่วเอื้อยอยู่ได้

(ก้านตอง)(พูด) อยู่ได้อีหลีบ้อ
(ดอกอ้อ)(พูด) แน่นอน

(ดอกอ้อ)(ร้อง) น้องเอ้ยเอื้อยฮู้อยู่น้องอยากได้
หลานหญิงชายดอกมากล่อม
สิถนอมซอยเลี้ยง
ซอยเลี้ยงขอเพียงเอื้อยดอกเอาผัว

(ก้านตอง)(พูด) ว่าซั่นตี้
(ก้านตอง)(พูด) จ๊ะเอื้อย

(ดอกอ้อ)(พูด) มาคือคะยั้นคะยอคักแนแท้น้อน้องสาว
เถิงพ่อเถิงแม่นิแหมะ
(ก้านตอง)(พูด) เอ้า กะข่อยอยากได้พี่อ้ายเนอะ
(ดอกอ้อ)(พูด) กะยังว่าเอื้อยขี้คร้าน ขี้คร้าน

(ก้านตอง)(ร้อง) ผู้บ่าวตร.หนุ่มอบต.ก็มีมากมาย
คั่นเม่นยากได้ลูกพ่อผู้ใหญ่ก็ไม่ว่ากัน
หรือผู้บ่าวครูลูกท่านสจ.หลานพ่อกำนัน
คำเดียวสั้นสั้น น้องสิจัดการจัดให้ทันที

(ดอกอ้อ)(ร้อง) จั่งสั่นกะได้คันน้องอยากให้เอื้อยนั้นแต่งงาน
แต่เอื้อยต้องการผู้บ่าวลูกติด มานำยิ่งดี

(ก้านตอง)(พูด) คือว่าซั่นน้อ

(ดอกอ้อ)(ร้อง) น้องสาวของเอื้อย
สิได้เลี้ยงหลานได้ทันถ่วงที
ก็เพราะเอื้อยนี้ มันขี้คร้าน
ขี้คร้าน ขี้คร้าน แนวนี้แหมะ

(ก้านตอง)(พูด) เบ้ยเอื้อยอันนี้แหมะ
บ่ฮู้จักแนวดีเนอะ
เฮ้ยขี้คร้านเว้านำล่ะซำนี้ละ
(ดอกอ้อ)(พูด) เอ้ากะยังว่าเอื้อยขี้คร้าน

ขอความฮักแหน่ได้บ่ ดอกอ้อ-ก้านตอง

มี.ค. 15, 2012


ฟังเพลง ขอความฮักแหน่ได้บ่ ดอกอ้อ-ก้านตอง


ขอความฮักแหน่ได้บ่ ดอกอ้อ-ก้านตอง
เนื้อเพลง ขอความฮักแหน่ได้บ่ ดอกอ้อ-ก้านตอง(ก้านตอง) ดิว ดิว ดิว ดิว ดิว…
ดิว ดิว ดิว ดิว ดิว ดิว ดิว…
ดิว ดิว ดิว ดิว ดิว ดิว ดิว ฮื้อ ฮื้อ…

(ก้านตอง) อยากมายามได๋กะมา
อยากไปยามได๋กะไป
ฝากแต่ความหวังไว้ มื้อได๋สิเฮ็ดคือเว้า
ย่านแต่เห็นน้อง เป็นหม่องมาถิ่มความเหงา
สมใจแล้วกะไป หาเขา ผู้เป็นตัวจริง

(ดอกอ้อ) สิ่งของกะเพียรซื้อให้ เอาใจไปเหมิดทุกสิ่ง
เหลือแต่ความฮักจริง ที่อ้ายบ่เคยให้มา

(ก้านตอง) ขอ ความฮักแหน่ได้บ่
คำถามหนึ่งข้อ ที่ใจคนรอฮ้องหา

(ดอกอ้อ) ฮู้ว่าผิดต่อคนนั้น
กะแฟนคือกันแม่นบ่อ้ายว่า
ขอความฮัก ให้น้องแหน่น้า
กล้าเว้าบ่ว่า ฮักน้องส่ำเขา

(ก้านตอง) คนอยู่ในฐานะจั่งน้อง
แค่เศษเวลาเป็นค่าเลี้ยงดู
เป็นความจริงที่น่าอดสู
หากสังคมฮู้คงบ่กล้าสู้หน้า

(ดอกอ้อ) ขอ ความฮักแหน่ได้บ่
คำถามหนึ่งข้อ ที่ใจคนรอฮ้องหา

(ก้านตอง) ฮู้ว่าผิดต่อคนนั้น
กะแฟนคือกันแม่นบ่อ้ายว่า
ขอความฮัก ให้น้องแหน่น้า
กล้าเว้าบ่ว่า ฮักน้องส่ำเขา

(ก้านตอง) คนอยู่ในฐานะจั่งน้อง
แค่เศษเวลาเป็นค่าเลี้ยงดู
เป็นความจริงที่น่าอดสู
หากสังคมฮู้คงบ่กล้าสู้หน้า

(ดอกอ้อ) ขอ ความฮักแหน่ได้บ่
คำถามหนึ่งข้อ ที่ใจคนรอฮ้องหา

(ก้านตอง) ฮู้ว่าผิดต่อคนนั้น
กะแฟนคือกันแม่นบ่อ้ายว่า
ขอความฮัก ให้น้องแหน่น้า
กล้าเว้าบ่ว่า ฮักน้องส่ำเขา

(ดอกอ้อ) ขอความฮัก ให้น้องแหน่น้า
กล้าเว้าบ่ว่า ฮักน้องส่ำเขา

(ก้านตอง) ดิว ดิว ดิว ดิว ดิว…
ดิว ดิว ดิว ดิว ดิว ดิว ดิว…
ดิว ดิว ดิว ดิว ดิว ดิว ดิว ฮื้อ ฮื้อ…

ฮักสามเศร้าเฮาสามคน ดอกอ้อ-ก้านตอง

มี.ค. 15, 2012


เพลง ฮักสามเศร้าเฮาสามคน ดอกอ้อ-ก้านตอง


ฮักสามเศร้าเฮาสามคน ดอกอ้อ-ก้านตอง
เนื้อเพลง ฮักสามเศร้าเฮาสามคน ดอกอ้อ-ก้านตอง(ดอกอ้อ)(พูด) หล่าเอ้ย หยับเข้ามาใกล้ใกล้
เอื้อยเบิ่งดูให้ถามแหน่
เป็นหยัง หน้าตาน้องคือหมองเศร้าแท้หล้า

(ก้านตอง)(พูด) จ้า เอื้อย

(ดอกอ้อ)(เกริ่น) ละปวดหัวใจ เห็นน้องเป็นซึมเศร้า
เห็นน้องเป็นเหงาเหงา คือสิพ้อทุกข์ใหญ่
มือข้างขวายื่นแตะไหล่ซ้าย
ลูบผมก้มใส่น้อง ประคอง เว้าออยใจ
ปัญหาหยังเอื้อยฮู้ได้ ต้นสาเหตุปัญหา
สาเหตุการ เป็นมา เพราะผู้ชายหนอคนนั้น

(ก้านตอง)(เพลง) น้องคุยกับเขา พี่รู้หรือเปล่าว่าเพื่ออะไร
จะเผยใจบอกความในให้พี่รู้
เขามาหาตอนนั้นพี่ไม่อยู่
ต้อนรับขับสู้ทำหน้าที่แทน

(ดอกอ้อ) พี่มองเขาแง่ดีเกินไป
คิดไม่ได้ ว่าเขาจะร้ายเหลือแสน
พี่ไม่อยู่ มาบอกรักน้องแทน
ผู้ชายมาดแมน แต่หัวใจรวนเร

(ก้านตอง) สายน้ำไม่ข้น เหมือนสายเลือด
ก่อนเขาเชือดใจเราให้เป๋
ไม่ห้ามถ้าพี่ยังรักเขา
ส่วนน้องไม่ เอาเพราะไม่ใช่เรื่องเท่ห์

(ดอกอ้อ) จริงนะมันไม่ใช่เรื่องเก๋
ผู้ชายเกเรเร่รักเรื่อยไป

(ดอกอ้อ)(ลำ) วางใจได้ บ่มีปัญหาตัดแล้วเซาห่วง
วางใจได้ บ่มีปัญหาตัดแล้วเซาห่วง
เคลียร์ให้มันขาดซ่วง เซาแล้วบ่สน

(ก้านตอง) ฮักสามเศร้า…เฮาสามคน
อย่าได้วกวน เป็นผีหลอนใจ
ให้เขาไปเกิดไปขาน
ไปสิงสถาน ในศาลหลังใหม่
เหลือสองพี่น้องครองใจ
เขาคิดอย่างไรเขาถึงทำกับเรา

(ดอกอ้อ) น้องเอ้ยเขาหลงตัวเองตั๋วหล่า
หลงจนเป็นบ้า บ่เคยชะโงกดูเงา
น้ำลดจนเห็นตอไม้
รู้ว่าอะไรเป็นต้นเหตุนั้นเล่า
ต่อไปไม่ต้องมีเขา
ฝันร้ายของเราให้มันผ่านพ้นไป

(ก้านตอง)(ลำ) คาใจเพราะโตเขามาเกี้ยว
คาใจเพราะโตเขามาเกี้ยว
ชายเดียวมาล้อให้หม่น
สาวสองคนแถบเป็นเอื้อยน้อง
สิเอาได้ บ่อนจั่งใด๋

(ดอกอ้อ) คิดคิดไปว่าเป็นเรื่องขำขัน
แต่ว่าฝัน เดี๋ยวนี้ตื่นแล้ว
จักเบิ่ดสู่แนวเขามาล่อ..เขาลวงล่อ

แฟนเขาอย่าเอาเถาะ ดอกอ้อ-ก้านตอง

มี.ค. 15, 2012


ฟังเพลง แฟนเขาอย่าเอาเถาะ ดอกอ้อ-ก้านตอง


แฟนเขาอย่าเอาเถาะ ดอกอ้อ-ก้านตอง
เนื้อเพลง แฟนเขาอย่าเอาเถาะ ดอกอ้อ-ก้านตอง(ก้านตอง)(เกริ่น) เว้าแบบบ่อำ
จั่งแม่นคิดนำแฟนเพิ่นแท้น้อ
นั่งมือค้ำคาง แนมทางจ่อลอ
มื้อใด๋ล่ะน้อสิพ้อว้อมา…

(ดอกอ้อ)(ลำ) ละรอเพิ่นปันเวลา
จอบหล๋อยมาเล็มก้าง
น้องอย่าเป็นปลาย่าง
คอยแมวเหงาบ่เข้าท่า เด้น้อ…ออ…
เอื้อยว่าลืมเขาสา เอื้อยว่าพอได้แล้ว
แฟนชาวบ้าน
ย้านเพิ่นลือเอาเด้น้อ…น้อ คำเอ้ย

(ก้านตอง)(เพลง) ค่ำคืนเงียบหง๋อย
คอยเขาหล๋อยแฟนมา
แค่เศษเวลา ได้สบตาก็เป็นสุขแล้ว
ยอมเขาทุกย่าง
เป็นปลาย่างค้างคืนคอยแมว
ไร้วี่แวว ที่จะมีเขามาเคียงกาย

(ดอกอ้อ) ยังไม่สาย เกินไปที่ใจจะปลง
รักไม่มั่นคง กับคนที่มีแฟนแล้ว
ให้เขาจอบหล๋อย
บ่อยบ่อยมันบ่แม่นแนว

(ก้านตอง) เฮ็ดจั่งใด๋แหล่ว แนวใจมันปรารถนา

(ก้านตอง)(ลำ) เตรียมใจถ่าแฟนเขาเช้าค่ำ
เตรียมใจถ่าแฟนเขาเช้าค่ำ
ได้เว้านำวันละคำกะคุ้มพอ
หายละกุ้มส่วงเหงา

(ดอกอ้อ) เห็นน้องเศร้าเอื้อยกะแฮงกังวน
หล๋อยฮักคนมีแฟน
มันแม่นแนวอยู่บ่น้อง

(ก้านตอง) เขามีเจ้าของ คอยเป็นตัวเป็นตน
แค่เดือนละหน
เขาแวะมาหยอดคำหวานหวาน
รอคอยแฟนเขา ทนเหงาทุกทรมาน
คบกันมานาน ถอนใจต้องใช้เวลา

(ดอกอ้อ) ภรรยาเค้าก็ยังหวังพึ่งพักพิง
อกลูกผู้หญิง เห็นใจกันบ้างเถิดหนา
ของของใคร ใครก็หวงเป็นธรรมดา
เลิกดีกว่า คิดเสียว่าไม่ใช่ของเรา

(ดอกอ้อ)(ลำ) ปลงสาเจ้า เซาสาอย่าคิดต่อ
ปลงสาหล๋า เซาสาอย่าคิดต่อ
เลิกได้บ่อย่านอนเหงา
นั่งถ่าคือปลาย่างอ่อยแมว

(ก้านตอง) บ่แม่นแนวเนาะ บ่แม่นแนว
เลิกรอแล้วรอแฟนชาวบ้าน
ทรมานใจเอาเหลือฮ้าย
ขอบคุณหลายหลาย คำเตือนเอื้อย…

เฮ็ดบุญบ่ฮอดอ้าย ดอกอ้อ-ก้านตอง

มี.ค. 15, 2012


ฟังเพลง เฮ็ดบุญบ่ฮอดอ้าย ดอกอ้อ-ก้านตอง


เฮ็ดบุญบ่ฮอดอ้าย ดอกอ้อ-ก้านตอง
เนื้อเพลง เฮ็ดบุญบ่ฮอดอ้าย ดอกอ้อ-ก้านตอง(ดอกอ้อ)(เกริ่น) ล่ะเป็นแฟนเขาสาเด้อ… อ้าย
บ่โทษพี่ว่าหลายใจ
บัดยามอ้าย กลายเป็นอื่น
มัดใจต่อกะบ่ฝืน ถือว่าบุญบ่ฮอดอ้าย
ขอยอมพ่ายให้แก่เขา
อดีตคนฮักเจ้า อวยพรพี่จากหัวใจ
สุขสมหวังสาเด้อชาย
อย่าห่วงใย นำคนแพ้…

(ก้านตอง) ทำบุญไม่พอได้เป็นคู่ใจ
ถึงเจ็บเพียงไหน จะไม่โทษใครหรอกหนา
ฟ้าคงลิขิตเส้นชีวิตมา
ได้เพียงคบหา แล้วก็พาอ้ายเดินจากไป

(ดอกอ้อ) พบคนรู้ใจที่ใช่กว่าเดิม
เขาเข้ามาเพิ่ม ใจอ้ายให้กลายเป็นสอง
ทิ้งคน ฮักเก่ามีเขาครอบครอง
สิ่งเดียวคือน้อง ต้องยอมจบลบคำว่าเรา

(ก้านตอง) สาวคนนั้น กะเหมาะสมกันกับอ้ายทุกอย่าง
สาวคนนั้น กะเหมาะสมกันกับอ้ายทุกอย่าง
คนใจอ้างว้างขอยอมแพ้ยกธง

(ดอกอ้อ) ไกลฮอยโค้งอ้ายยังพบกับเขา
แต่สองเฮาแม่นว่าเฮือนติดกัน
คือห่างกันพันนี่ บุญเจ้ามีจะได้เป็นแฟนอ้าย
บุญน้องบ่หลาย ขอยอมพ่ายแก่เพิ่น
เมิดสิทธิ์ได้เอิ้นใช้คำเว้าว่าแฟน

(ก้านตอง) สายแนน แค่เพียงให้เราพบกัน
แต่ว่าสวรรค์ คงกันว่าบุญบ่เถิง
ให้สิทธิ์แค่ฮัก มีสิทธิ์แค่คิดคำนึง
ได้สิทธิ์แค่เพียงคิดถึง
แล้วก็ดึงอ้ายเดินจากไป

(ดอกอ้อ) ทำใจ ยอมรับกับคำว่าเจ็บ
คนใจอักเสบ ขอเก็บภาพอ้ายไปฝัน
อดีตผ่านมา สองเราเคยได้รักกัน
แต่ปัจจุบัน ให้คนนั้นได้เป็นคู่ใจ

(ก้านตอง) ความหมายกลายเป็นคนแพ้
ความหมายน้องกลายเป็นคนแพ้
คนน้องเคยแคร์ ไปเป็นแฟนเพิ่น
ยังฮักเหลือเกินคนเดียวแต่อ้าย
ถึงพ่าย แต่บ่ซัง

(ดอกอ้อ) เจ็บกะซาง บ่โทษพี่ใจดำ
บุญคงทำมา บ่ฮอดอ้าย
ฮักเขาหลายหลาย อย่าหมายม้าง…

ฝากดาวถามข่าวบ้าน ดอกอ้อ-ก้านตอง

มี.ค. 15, 2012


ฟังเพลง ฝากดาวถามข่าวบ้าน ดอกอ้อ-ก้านตอง


ฝากดาวถามข่าวบ้าน ดอกอ้อ-ก้านตอง
เนื้อเพลง ฝากดาวถามข่าวบ้าน ดอกอ้อ-ก้านตอง(ดอกอ้อ) ส่งความห่วงใย ไปกับสายลมคืนนี้
ไปถามคนดี น้องพี่อยู่ ตจว.
จากพี่สาว คนจร ฮำฮอนจาก กทม.
ซำบายดีบ่ อีพ่อ อีแม่ทางบ้าน

(ก้านตอง) บ้านเฮาปีนี้ ลมหนาววี่วี่มาต้อง
คนเฒ่าทั้งสอง เนื้อหนังกะเริ่มหย่อนยาน
ลาวเว้าจ่ม สู่มื้อ ถึงพี่ผู้หนีไกลบ้าน
เห็นแล้วสงสาร ยามถ่านผิงไฟสองเฒ่า

(ดอกอ้อ) ให้เบิ่งลาว ยามเอื้อยของเจ้าบ่อยู่
ให้หมั่นให้ดู๋ เซ้าตรู่ให้ลุกหุงข้าว
ให้ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเล่าเรียนเด้อเจ้า
อย่าเฮ็ดให้ลาว คึดนำคือเอื้อยของโต

(ก้านตอง) ส่งความห่วงใย ไปกับแสงดาวคืนนี้
ขอเอื้อยคนดี ได้กลับมาอุ้มโอบโอ๋

(ดอกอ้อ) อย่ารับรู้เลยน้อง เรื่องการ เรื่องงานเอื้อยโต
เมื่อฟ้าปลดโซ่ จากความจนเอื้อยคงได้กลับ

(ดอกอ้อ) ให้เบิ่งลาว ยามเอื้อยของเจ้าบ่อยู่
ให้หมั่นให้ดู๋ เซ้าตรู่ให้ลุกหุงข้าว
ให้ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเล่าเรียนเด้อเจ้า
อย่าเฮ็ดให้ลาว คึดนำคือเอื้อยของโต

(ก้านตอง) ส่งความห่วงใย ไปกับแสงดาวคืนนี้
ขอเอื้อยคนดี ได้กลับมาอุ้มโอบโอ๋

(ดอกอ้อ) อย่ารับรู้เลยน้อง เรื่องการ เรื่องงานเอื้อยโต
เมื่อฟ้าปลดโซ่ จากความจนเอื้อยคงได้กลับ

(ก้านตอง) เมื่อฟ้าปลดโซ่ จากความจนให้เอื้อยคืนเมือ

ออยน้องคืนท่ง ดอกอ้อ-ก้านตอง

มี.ค. 15, 2012


ฟังเพลง ออยน้องคืนท่ง ดอกอ้อ-ก้านตอง


ออยน้องคืนท่ง ดอกอ้อ-ก้านตอง
เนื้อเพลง ออยน้องคืนท่ง ดอกอ้อ-ก้านตอง(ดอกอ้อ)(เกริ่น) ล่ะตีสามหลับบ่ได้
ใจพี่บ่เป็นสุข ห่วงน้องสาวผู้มีทุกข์
อยู่ป่าปูน คงใจยุ่ง
นอนเมืองกรุงมันหมกไหม้
ปัญหาใจเอื้อยฮู้ข่าว
ล่ะ หัวใจเอย
ละคือสินอนปวดร้าว ปานนี้
สิหย่างฮน โอ้ย…นอ
โอ้ยนางน้องสาวเอย…

(ก้านตอง) นอนกะนอนบ่ได้
ยามเมื่อใจมันมีปัญหา
คิดพ้อตั้งแต่หน้า
คิดพ้อคำลา คิดพ้อคำสั่ง
ฮักเอยสั่งมาไกลหวั่งหวั่ง
จากคนอยู่หลัง เหมือนก้อนเมฆลอย
รีบรับสาย พี่สาวที่โทรมา
ทั้งน้ำตา ทั้งยังสะอื้นไม่น้อย

(ดอกอ้อ) ทำงานมากไป หรือมีใครบอกให้คอย
โอ้น้องน้อย ทำไมไม่หลับไม่นอน

(ก้านตอง) เอื้อยเอ้ย มันเฮ็ดใจบ่ได้
นอนมีแต่ไห้ น้ำตาเปียกหมอน

(ดอกอ้อ) กลับบ้านเฮาขึ้นไปตั้งหลักก่อน
พ่อแม่อาวรณ์ ห่วงหาทุกวัน

(ดอกอ้อ)(ลำ) เฮือนเฮานั้น..โอ้ยเฮานั้น
หลายคนเผื่อแผ่ ลิโตนแม่ผู้ถ่า
คอยเจ้าได้แต่คอย ยามลาวเห็นลม
พัดต้นกล้วยน้อย ก้านกล้วยอ่อนเอนไหว
เห็นน้ำตาลาวไหล เบิ่งตองลมต้อง

(ก้านตอง) มื้ออื่นน้อง เก็บผ้าผ่อนหวลคืนบ้านเฮา
(ดอกอ้อ) ในน้ำอีสานมีปลา
(ก้านตอง) ในนาอีสานมีข้าว
(ดอกอ้อ) หัวลมบ้านเฮากำลังพัดส่ง

(ก้านตอง) นกแจนแวนมันคงฮ้องแล้วน่า
มันส่งเสียงมาหากินายตามท่ง
(ดอกอ้อ) นกกระยางหลบเลี่ยงลมหนาว
เป็นกลุ่มสีขาวร่วมกันบินลง

(ก้านตอง) เห็นโคมไฟทั้งตะไลจุดส่ง
เห็นโคมไฟทั้งตะไลจุดส่ง
น้องเข้าใจว่าคงเป็น วันออกพรรษา

(ดอกอ้อ)(ลำ) กลับสาหล๋า..โอ้ยสาหล๋า
ให้คืนนาคืนท่ง พ่อแม่คงถ่าเจ้า
ทางเอื้อยกะห่วงหลาย
อยู่เฮ็ดหยัง ให้ใจแตกอ้ายป้าย..
โฮ้ยอ้ายป้าย
เจ้าบ่หน่ายบ่คนตั๋ว กลัวหยังเด้
กำลังใจยังมี
พ่อแม่เฮายังคอยเจ้า…

เรื่องใหม่ล่าสุด