มิ.ย. 27, 2014
admin
ไม่ให้ใส่ความเห็น

ขั้นตอนการไหว้พระราหู การเตรียมของไหว้ และคาถาบูชาพระราหู

ขั้นตอนการไหว้พระราหู การเตรียมของไหว้ และคาถาบูชาพระราหู


วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 00.22 น. ดาวราหูจะโคจรเข้าสู่ราศีกันย์และราศีมีน ดังนั้นการเตรียมตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโชคชะตาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

รู้จักดาวราหูก่อนไหว้ : ในทางดาราศาสตร์ดาวราหูไม่ได้มีตัวตนเหมือนกับดาวอื่นๆในระบบสุริยะจักรวาล แต่เป็นจุดตัดขาขึ้นระหว่างดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ (Ascending Node) ถ้าจุดตัดนี้อยู่ในระนาบเดียวกันก็จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา-จันทรุปราคา หรือที่มักเรียกกันว่าราหูอมอาทิตย์-อมจันทร์

พระราหูในพุทธศาสนา คัมภีร์อนาคตวงศ์ เขียนไว้ว่าพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพยากรณ์เรื่อง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 10 พระองค์ ในอนาคตให้แก่พระสารีบุตรเถระ ความโดยย่อคือ องค์พระศรีอาริยเมตไตรยจะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าเป็นปฐมที่ ๑ และ อสุรินทราหูจะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระนารทะที่ ๕

ของไหว้พระราหู : ดาวราหูมีเลข 8 เป็นสัญลักษณ์และมีกำลังเท่ากับ 12 ดังนั้นสามารถจัดของไหว้ 8 หรือ 12 อย่างแล้วแต่ศรัทธา ของไหว้ควรประกอบไปด้วย ของคาว เช่น ไก่ดำหรือซุปไก่ ของหวานหรือผลไม้ เช่น ขนมเปียกปูน,ข้าวเหนียวดำ,องุ่นดำ เครื่องดื่ม เช่น กาแฟดำ,น้ำอัดลมสีดำ สาเหตุที่ไม่ระบุของไหว้เพราะเชื่อว่าในแต่ละพื้นที่อาจจะไม่สามารถหาของได้เหมือนกัน ของบางอย่างมีราคาถูกแพง ดังนั้นดีที่สุดคือการหาของที่สะดวกและพอเหมาะกับสตางค์ในกระเป๋า ส่วนจำนวนธูปให้ใช้ตามจำนวนของที่ไหว้ ถ้าไหว้ 8 อย่างก็ใช้ธูป 8 ดอก

ขั้นตอนการไหว้พระราหู : ให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และควรไหว้กลางแจ้ง

บทสวดบูชาพระราหู
(ตั้งนะโม ๓ จบ)
กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ.
กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

พระคาถาสุริยะบัพพา
กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะ
โตลาโม โทลาโมมะมะ โทลาโมมะมะ
โทลาโมตัง เหกุติมะมะ เหกุติฯ

พระคาถาจันทบัพพา
ยัตถะตังมะมะ ตังถะยะ ตะวะตัง
มะมะตัง วะติตัง เสกามะมะ
กาเสตัง กาติยังมะมะ ยะติกาฯ

คำถวายเครื่องสังเวยพระราหู
นะโมเม พระราหูเทวานัง ธูปะทีปะ
จะปุปผัง สักการะวันทะนัง สูปะพะยัญชะนะ
สัมปันนัง โภชะ นานัง
สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกังวะรัง
อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา
หิตายะ สุขายะ พระราหูเทวา
มะหิทธิกา เตปิ อัมเห
อะนุรัก ขันตุ อาโรคะ
เยนะ สุเขมะจะฯ

คาถาบูชาพระราหู (สวด 12 จบ)
คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ

ข้าพเจ้า (ชื่อนามสกุล) ขอบูชาพระราหูด้วยของดำ (8 หรือ12) อย่าง ขอให้อิทธิพลของดาวราหูจงส่งผลดีแก่ดวงชะตาของข้าพเจ้า ขอให้ได้พบเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดี ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคร้ายใดๆ ขอให้เกิดความสุขในครอบครัว ขอให้ดาวราหูประทานพรโชคลาภและความสำเร็จแก่ข้าพเจ้า (อธิฐานเรื่องอื่นๆที่ปรารถนา) เมื่อธูปใกล้หมดควรลาของไหว้แล้วนำมารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล และก่อนทานของไหว้ควรท่องคาถา “คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ” ก่อนที่จะทานของไหว้แต่ละอย่าง

หลังจากไหว้พระราหูแล้ว เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลควรทำบุญ (อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ศรัทธา) ดังนี้ ใส่บาตรพระสงฆ์ 8 รูป หรือ 12 รูป ทำบุญถวายสังฆทานหรือทำบุญที่เกี่ยวกับแสงสว่าง เช่น บริจาคค่าไฟ หลอดไป เติมน้ำมันตะเกียง สวดมนต์ ทพสมาธิ เป็นประจำทุกวันพุธกลางคืน แล้วท่องคาถาบูชาพระราหู 12 จบ

*** วัตถุประสงค์ของบทความเรื่องการไหว้พระราหูในครั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกคนได้เตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโชคชะตาที่กำลังจะเกิดขึ้น หากเราดำเนินชีวิตด้วยสติ และยึดมั่นอยู่ในศีลธรรม ความแรงของดาวราหูในครั้งนี้ ก็จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีแบบทวีคูณแก่ทุกๆคนได้เช่นกัน ***


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับ อ.ช้าง ทศพร ศรีตุลา

Comments are closed.

เรื่องใหม่ล่าสุด