มิ.ย. 10, 2012
admin

ฟังเพลง ยาสีฟัน สายัณห์ วันรุ่ง


ฟังเพลง ยาสีฟัน สายัณห์ วันรุ่ง


ฟังเพลง ยาสีฟัน สายัณห์ วันรุ่งฟังเพลง พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง ยาสีฟัน สายัณห์ วันรุ่ง จากอัลบั้ม ยาสีฟัน ดาวน์โหลดเพลง ยาสีฟัน ได้ผ่าน *123 10317643


เนื้อเพลง ยาสีฟัน สายัณห์ วันรุ่งคำร้อง/ทำนอง สายัณห์ วันรุ่ง

ผมเองเป็นคนขยัน ผมเองเป็นคนขยัน
ขายของทุกวันจนร่ำจนรวย
แต่ก่อนขายน้ำเก๊กฮวย แต่ก่อนขายน้ำเก๊กฮวย
กะยังบ่รวยกะยังบ่รุ่ง เปลี่ยนมาขายกุ้งขายปูขายปลา

เบิดปัญญาแม่เอย มาจังหวัดเลยได้ขายแนวอื่น
ขายมื้อแรกจนคนแตกวึ่นวึ่น วึ่นวึ่น โอ้ยวึ่นวึ่น วึ่นวึ่น
เทียวมาซื้ออยู่บ่เซา บ่แม่นผมเมาจังมาเว่ามาว่า
ย้อนผมขายยาน้อสีแข้ว

(โชค) โอ้ย สีแข่วว่านี่แหม แม่นลำทำนองได๋เดียวนี่
(สายัณห์ วันรุ่ง) ทำนองอุดรนี่ละโชค
(โชค) ได้ยินว่าไปขายของทางจังหวัดเลย
อ้ายไปขายหยัง ขายผีตาโขนเบาะ
(สายัณห์ วันรุ่ง) ผีตาโขนพ่อมึงติพาขายน่ะ
(โชค) เอ๋า หือ ขายหยังซัน
(สายัณห์ วันรุ่ง) กะยังว่าขายยาสีฟัน
(โชค) โอ๊ย ขายยาสีฟัน
(สายัณห์ วันรุ่ง) อื้อ
(โชค) จังหวันเลยเพิ่นเว่าอีกภาษาหนึ่งเด้
อ้ายเว่าคือเพิ่นเป็นเบาะ
(สายัณห์ วันรุ่ง) ฮวย มันกะพอเว่าได้อยู่
(โชค) บื้อ เว่าคือตั๋วละ ถ้าแม่นเว่าเป็นแล้ว
เฮาสิโฆษณาจังได๋จังให้เพิ่นมาซื้อ
(สายัณห์ วันรุ่ง) จังสิได้ขายดี
(โชค) เออ จังค่อยสิได้ขายดี
(สายัณห์ วันรุ่ง) ฮวยมันสิยากหยัง เฮากะบอกว่า ยาสีฟันเฮานิ
สีแล้วมันมีแฮงปากเฮ็ดให้ปากสะอาด
ผู้ได๋สีแล้วกะอยากสีอีกหั่นน๊า

(โชค) อ้ายอ้ายอ้ายอ้ายว่าหยังเดียวนิ
(สายัณห์ วันรุ่ง) เอ๋าสีฟัน สีแล้วอยากสีอีก
(โชค) โอ๊ย สีฟัน
(สายัณห์ วันรุ่ง) แม่น
(โชค) โอ๊ย มันบ่ออกสีปานได๋นิละ
(สายัณห์ วันรุ่ง) สำเนียงเพิ่น
(โชค) โอ๊ะ สำเนียงเพิ่นจังซั่น
(สายัณห์ วันรุ่ง) อื้อ
(โชค) อ้าย ยังเด็กน้อยนิสีได้บ่
(สายัณห์ วันรุ่ง) ฮวยเด็กน้อยกะสีได้คือกัน
(โชค) เด็กน้อยกะสีได้
(สายัณห์ วันรุ่ง) สีได้ แต่ว่ามันต้องเบิ่งแปรงของมันเด้
เบิ่งขนาดของมัน
(โชค) เป็นจังได๋
(สายัณห์ วันรุ่ง) เด็กน้อยต้องใช้แปรงน้อย ไปใช้แปรงใหญ่บ่ได้เด้
(โชค) เป็นหยัง
(สายัณห์ วันรุ่ง) เดี๋ยวมันสิปากฉีก
(โชค) ปากหยังอ้าย
(สายัณห์ วันรุ่ง) ปากเด็กน้อยหั่นล้า ซังเว้ย
(โชค) ยังสมมุติว่าพ่อลูกพ่อเมียเพิ่นสีได้บ่
(สายัณห์ วันรุ่ง) พ่อลูกพ่อเมียนี้เพิ่นกะสีได้
แต่ว่าบ่สิประจำดอกพวกนี้
(โชค) เอ้า คือบ่สีประจำ
(สายัณห์ วันรุ่ง) ฟ้าวนำเวียกนำงาน
(โชค) โอ๋ย คนเฮ็ดเวียกเฮ็ดงาน
(สายัณห์ วันรุ่ง) เออ ลังเทื่อกะมาแต่ไฮ่แต่นามันเมื่อย
มันกะ มาฮอดเฮือนกะนอนหลับเลย
(โชค) ตอนเช้าละอ้าย
(สายัณห์ วันรุ่ง) ลังมื้อกะคันบ่ค้าน
ตื่นขึ้นมากะสีจะก่อนจังออกไปเฮ็ดงาน
(โชค) อ้าย โอ้ยเนาะฟังเบิ่งมันบ่คือ สีหยังเดียวนิ
(สายัณห์ วันรุ่ง) สีฟัน ฮวย โอย

ไม่ว่าจะเป็นใคร ไม่ว่าจะเป็นใคร
รักษาเอาใว้เรื่องเหงือกเรื่องฟัน
หนุ่มสาวนั้นยิ่งขยัน หนุ่มสาวนั้นยิ่งขยัน
พากันสีฟันแต่เช้าจนค่ำ
เสียงจ่มมุมมำว่าสีแล้วมีแฮง เสียงจ่มมุมมำว่าสีแล้วมีแฮง

(โชค) มันมีแฮงปานนั้นพุ่นติสีฟันซื่อซื่อ
(สายัณห์ วันรุ่ง) ฮวย บ่มีแฮงเขาสิพากันสีบ้อ
(โชค) สีหยังอ้าย
(สายัณห์ วันรุ่ง) สีฟัน
(โชค) โอ้ยเนาะ ผู้บ่าวผู้สาวกะสีได้
(สายัณห์ วันรุ่ง) ผู้บ่าวผู้สาวนี้ละซุมมันสีดู๊นั่นน่ะ
(โชค) หา
(สายัณห์ วันรุ่ง) สี ฟันนิมันสีดู๊คือหยังนิตั๋วผู้บ่าวผู้สาวนั่นน่ะ
(โชค) โอ๊ยเนาะฟังยามได๋ละเป็นเพี่ยนเพี่ยน
ผู้บ่าวผู้สาวนีกะสีได้
(สายัณห์ วันรุ่ง) สีได้
(โชค) อื้อ
(สายัณห์ วันรุ่ง) พวกนี่มันสีบ่เลือกหม่องดอก
(โชค) ฮ่วย คือว่าจังซั่น
(สายัณห์ วันรุ่ง) ฮวยบ่ว่าแต่ในวัดในว่า
มันเข้าห้องน้ำไปมันกะสีโลดนิพวกนี
(โชค) เอ๋าอ้ายมันบ่บาปติ
(สายัณห์ วันรุ่ง) โอย สิบาปเฮ็ดหยังเนาะสีฟันเนาะ
พวกแดนส์เซอร์สิ
ลงรถไปมันกะชวนกันไปสีโลดในห้องน้ำ
(โชค) อ้ายไปเฮ็ดหยังในห้องน้ำ
(สายัณห์ วันรุ่ง) ไปสีฟัน อาบน้ำสีฟันเลยนั่นน๊า
(โชค) เอ้อ กะว่าจังซั่นแน่เว่ย ว่า
(สายัณห์ วันรุ่ง) ผู้บ่าวผู้สาวนิพวกวัยรุ่นมันสีดู๊
ย่านเขาเหม็นปากหั่นน๊า
(โชค) อื้อ เอ๋ายังแม่มารนิละสีได้บ่
(สายัณห์ วันรุ่ง) แม่มารกะสีได้นิโชค
แต่ว่ามันสิมายืนสีคือเฮานิมันสีบ่ได้เด้
(โชค) เฮ็ดจังได๋ซั่น
(สายัณห์ วันรุ่ง) ท้องมันใหญ่เด้ ฮือฮือ
(โชค) ท้องมันใหญ่
(สายัณห์ วันรุ่ง) อือ!ท้องมันใหญ่
ย่านมันท้องมันสิไปต่ำอางล้างหน้าหั่นน๊า
(โชค) แล้วเฮ็ดจังได๋อ้าย
(สายัณห์ วันรุ่ง) แม่มารนิต้องมีวิธีการสีตั๋ว
(โชค) โอ๊ะ วิธีพร้อม
(สายัณห์ วันรุ่ง) แม่น
(โชค) เฮ็ดจังได๋
(สายัณห์ วันรุ่ง) กองก้นสีเด้แม่มาร
(โชค) โอ๊ะอ้าย แม่นกองก้นเฮ็ดหยัง
(สายัณห์ วันรุ่ง) กองก้นสีฟัน
(โชค) โอ๊ะ กองก้นสีฟัน
(สายัณห์ วันรุ่ง) ค่อยก้มลงระมัดระวังท้องหั่นน๊า
(โชค) ผมละบ่ได้ว่ามันแม่นสีฟันซั่นเด้เดียวนิ
(สายัณห์ วันรุ่ง) สีฟันฮ่วย กะยังว่าขายยาสีฟัน
(โชค) อือ..แม่มารกะสีได้ เอ๋าผู้เฒ่าผู้แก่นี่ละสีได้บ่
(สายัณห์ วันรุ่ง) ผู้เฒ่าผู้แก่กะสี้เป็นบางมื้อคือกัน
(โชค) โอ๊ะสีอยู่แต่หยั่งบ่ได้สีซุมื้อ
(สายัณห์ วันรุ่ง) เอ้อกะแล้วแต่มื้อที่เพิ่นสิคึดอยากสีดอก
(โชค) เออ
(สายัณห์ วันรุ่ง) ผู้ลางคนกะสีประจำนั่นละ
แต่ว่าแปรงนีเพิ่นบ่เปลี่ยนจักเทื่อ
(โชค) มันเป็นจังได๋
(สายัณห์ วันรุ่ง) แปรงนิสีอยู่หั่นละ
ตั้งแต่เป็นบ่าวเป็นสาวสีอยู่หั่นละ
สีไปสีมาจนหัวมันโปโล๊กโป๊กพุ้นน่ะ
(โชค) อ้าย หัวหยัง
(สายัณห์ วันรุ่ง) หัวแปรง แปรงสีฟันนั่นน๊า
(โชค) เอ้ออ้ายไก่ละสีได้บ่
(สายัณห์ วันรุ่ง) ไก่บ้านพ่อมึงบ่มีแข้ว มาส่ออยู่นี่ไปหนี

1 Comment

  • เนื้อเพลงตอนพูดตลกดี

เรื่องใหม่ล่าสุด